Een zorgmelding. Wat nu?

Als iemand uit uw omgeving zich zorgen maakt over uw veiligheid, de veiligheid van uw partner en/of van uw kinderen, kan diegene contact opnemen met Veilig Thuis. Veilig Thuis beoordeelt de melding en kan besluiten om het Jeugdteam gemeente Soest in te schakelen. In dat geval ontvang u een brief van Veilig Thuis dat er zorgen zijn en dat er contact met u zal worden opgenomen. Ook als u zich zorgen maakt om de veiligheid van een ander kunt u contact opnemen met Veilig Thuis.

Het eerste onderzoek

Een gezinscoach van het Jeugdteam gemeente Soest komt bij u thuis voor een gesprek. Dat gaat over de situatie bij u thuis en waarom er zorgen zijn over uw kind of kinderen. Het gesprek is met beide ouders. De gezinscoach van het Jeugdteam praat ook met uw kind als zij hier oud genoeg voor zijn. De gezinscoach onderzoekt ook of andere mensen of organisaties zich zorgen maken over uw kind. Hij of zij praat bijvoorbeeld met de huisarts en de school van uw kind.

De uitkomst van het onderzoek

Als het onderzoek klaar is, bespreken we de uitkomst (conclusie) met u. Het kan zijn dat de zorgen onterecht zijn en dat er niets ernstigs aan de hand is. Dan sluiten we uw zaak af.

Als er wel een goede reden is waarom we ons zorgen maken, zijn er twee mogelijkheden:

  • U en uw kind of kinderen zijn het ermee eens dat er hulp komt van het Jeugdteam en u wilt ook meewerken aan die hulp.
  • U en uw kind of kinderen vinden de zorgen onterecht. U wilt daarom ook niet meewerken.

Plan van aanpak en start van de hulp

Als u wilt meewerken aan de hulp van het Jeugdteam, maken we een plan van aanpak. Daarin staat welke zorgen er precies zijn, of er een goede reden voor is en wat er nodig is om de problemen op te lossen. Problemen oplossen doen we altijd samen met u en uw kind of kinderen. In het plan van aanpak staat ook hoe lang de hulp duurt en hoe vaak er gesprekken zijn. Als allebei de ouders hun handtekening onder het plan van aanpak hebben gezet, kan het Jeugdteam beginnen met de hulp. 

Geen toestemming, toch hulp

Wilt u niet meewerken aan verdere hulp? Of bent u het niet eens met de zorgen die we hebben over uw kind? Dan komt er geen hulp van het Jeugdteam. Maar dit betekent niet altijd dat er dan helemaal geen hulp komt. Want als de situatie ernstig onveilig is, kunnen we toch besluiten om een andere organisatie in te schakelen: SAVE of Veilig Thuis. Samen met SAVE of Veilig Thuis bedenken we wat de beste aanpak is voor u en uw gezin. Dit kunnen we dus doen zonder uw toestemming. We vertellen het u wel van tevoren. De veiligheid van uw kind of kinderen is altijd het allerbelangrijkste.

SAVE

SAVE (ook wel Samen Veilig Midden-Nederland) komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind. Bijvoorbeeld bij kindermishandeling of huiselijk geweld. Maar ook bij een ongezonde woonomgeving, geldproblemen in het gezin of als u of uw kind in aanraking komt met politie of justitie.

De medewerkers van SAVE werken in het SAVE-team. SAVE is het Engelse woord voor redden of beschermen. Het Jeugdteam schakelt het SAVE-team in als er grote zorgen zijn over een kind en de ouders niet willen meewerken aan hulp van het jeugdteam.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het landelijk advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Slachtoffers, daders en andere betrokkenen kunnen Veilig Thuis inschakelen voor hulp en advies. Bij Veilig Thuis kunt ook terecht voor acute hulp of als er een crisis is. Veilig Thuis is onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland.

Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

De VIR is een landelijk registratiesysteem voor zorgen of zorgmeldingen over kinderen en jongeren. Het Jeugdteam registreert een zorgmelding in de VIR. Dat is verplicht. Er staat niet bij wélke zorgen er zijn, alleen dát er zorgen zijn. De VIR is belangrijk voor goede samenwerking. Als medewerkers van twee verschillende organisaties allebei een melding doen over hetzelfde kind, kunnen ze contact met elkaar opnemen. Zo werken ze niet langs elkaar heen. Voordat ze contact met elkaar opnemen, informeren ze altijd de ouders. 

 

Over

Zorgzaam Soest is een initiatief van de gemeente Soest en organisaties in Soest en Soesterberg.  Zorgzaam Soest gaat over zorg, welzijn en samenleven. Lees meer

Vraag of idee?

Ons kernteam werkt dagelijks aan Zorgzaam Soest en staat klaar voor uw vragen of suggesties voor verbetering. Laat het ons weten via het contactformulier

Community

Dé online community voor professionals en vrijwilligers verbonden aan organisaties die zich inzetten voor zorg, welzijn en samenleven in Soest, Soesterberg. Meld je nu aan.

 

 

Cookie settings