Onafhankelijke informatie, advies en hulp om ondersteuning of zorg te krijgen (Onafhankelijke cliëntondersteuning)

Heeft u vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en onderwijs? Dit kan gaan om vragen voor uzelf als cliënt of als mantelzorger of voor uw kind. Of loopt u vast in de samenwerking met (zorg)organisaties? En zoekt u iemand die met u meedenkt en naast u staat? Dan kunt u  informatie en advies krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze kan u ook helpen om uw zorg of ondersteuning te krijgen. Dit is wettelijk geregeld.

Onafhankelijke cliëntondersteuners werken in uw belang en niet voor een organisatie of instelling of voor de gemeente. Zij gaan vertrouwelijk om met uw informatie. De onafhankelijke cliëntondersteuner is niet degene die beslissingen neemt over de ondersteuning of zorg die u krijgt.

De onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis voor alle inwoners van gemeente Soest. U heeft geen verwijzing nodig en u betaalt geen eigen bijdrage.

Waarmee kan de onafhankelijke cliëntondersteuner u helpen?

Informatie over de mogelijkheden van zorg en ondersteuning voor cliënt, kind of mantelzorger;

Advies:

  • u helpen om uw vragen duidelijk te krijgen;
  • samen met u en de mensen om u heen wijzen op mogelijke oplossingen.

Hulp om ondersteuning of zorg te krijgen:

  • u helpen bij het opstellen van een persoonlijk plan of familiegroepsplan. Zo’n plan is niet verplicht. Als u zo’n plan indient, dan betrekt de gemeente dit bij het keukentafelgesprek. Op de website van het Adviespunt zorgbelang vindt u een voorbeeld van een persoonlijk of familieplan.
  • u helpen bij het voorbereiden en/ of voeren van een keukentafelgesprek met uw gemeente of (zorg)organisatie;
  • u helpen met het regelen van zorg en het maken van afspraken over zorg bijvoorbeeld het aanvragen van een Wlz-indicatie;
  • u ondersteunen bij evaluatie en klachten van dienstverlening en zorg.

Waar vindt u in Soest  de onafhankelijke cliëntondersteuners?

Hieronder een overzicht. U kunt dit ook vragen bij Ingang zorg, werk en inkomen van de gemeente Soest:                     
Telefoon: 035 6093411, Website: www.soest.nl

Organisatie/ functionaris

Doelgroep

 

Bereikbaarheid

Type cliënt- ondersteuning

Stichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht

Alle inwoners

 

Van oudsher veel kennis over beperkingen en chronische ziekten

T: 035 – 303 01 66, E: soest@mee-ugv.nl

 

Bij vragen over uw Wlz indicatie: 

T: 030 264 22 22, E: wlz@mee-ugv.nl,

W: www.meeroverwlz.nl

Informatie
Advies
Persoonlijk/Familieplan
Gesprekssteun

 

Casemanagers dementie

(van de ketenzorg dementie Baarn-Soest)

Alle inwoners, bij geheugen-problemen en dementie

T: 06 51 47 08 71, E: casemanagers@ketenzorgdementiebaarnsoest.nl

W: www.ketenzorgdementiebaarn-soest.nl

 

Informatie
Advies
Persoonlijk/Familieplan
Gesprekssteun

 

SWOS

(Stichting Welzijn Ouderen Soest)

 

Senioren

T: 035 60 236 81, E: info@swos.nl

 

Advies, persoonlijk/ familieplan en/of  gespreks-steun door ouderenadviseur.

E: ouderenadviseur@swos.nl

Informatie
Advies
Persoonlijk/Familieplan
Gesprekssteun

Welzin

Alle inwoners

T: 035 – 469 24 69, E: info@welzin.nl

Inloopspreekuur:

-       dagelijks 9-12 uur Nieuweweg 14 Soest

-       donderdag 9-10 uur Buijs Ballotlaan 6 Soesterberg

Informatie
Advies
Persoonlijk/Familieplan
Gesprekssteun

Geld op Orde Soest (GOOS)

Alle inwoners

Voor alle vragen over geldzaken. Ook vragen op het gebied van sociale zekerheid, belastingen, subsidies, vreemdelingen- en familierecht, huisvesting, consumentenzaken en arbeid.

 

Inloopspreekuur op dinsdag, woensdag en donderdag 9- 12 uur, De Plantage Smitsweg 311 Soest.

 

 

Informatie en Advies

Persoonlijk/Familieplan
Gesprekssteun

Vluchtelingen-werk West- en Midden-Nederland, locatie Soest

Vluchtelingen met een verblijfsstatus die in de gemeente Soest wonen.

T: 035 – 60 260 53, E: soest@vluchtelingenwerk.nl

Openingstijden:

-       Maandag 9 -12.30 uur   13.00 - 16.00 uur

-       Dinsdag 9 - 12.30 uur    13.00 - 16.00 uur

-       Woensdag 9 - 12.30 uur 13.00 - 16.00 uur

-       Donderdag 9 - 12.30 uur

-       Vrijdag 9 -12.30 uur        13.00 - 16.00 uur

Inloopspreekuur woensdagochtend 13.00 -14.00 uur, Willaertstraat 49, 3766 CP Soest. Buiten deze tijden kunt u een afspraak maken.

Informatie
Advies
Persoonlijk/Familieplan
Gesprekssteun

 

 

 

Over

Zorgzaam Soest is een initiatief van de gemeente Soest en organisaties in Soest en Soesterberg.  Zorgzaam Soest gaat over zorg, welzijn en samenleven. Lees meer

Vraag of idee?

Ons kernteam werkt dagelijks aan Zorgzaam Soest en staat klaar voor uw vragen of suggesties voor verbetering. Laat het ons weten via het contactformulier

Community

Dé online community voor professionals en vrijwilligers verbonden aan organisaties die zich inzetten voor zorg, welzijn en samenleven in Soest, Soesterberg. Meld je nu aan.

 

 

Cookie settings