MEE Utrecht, Gooi & Vecht

Welke doelgroep ondersteunt MEE?

Elke inwoner kan bij MEE terecht. De cliëntondersteuners van MEE weten veel over leven met beperkingen. (Licht) verstandelijke, zintuiglijke, psychische  of lichamelijke beperkingen. Maar ook over het leven met een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. De cliëntondersteuner heeft veel kennis over wet- en regelgeving. En kent de weg in uw buurt.

Hoe kunt u MEE bereiken?

Telefonisch: O35- 303 01 66

Via de mail: soest@mee-ugv.nl

 

Als u contact opneemt: wat gebeurt er dan?

MEE beantwoordt de vraag direct telefonisch of via de mail. Vaak zijn het uitgebreidere vragen, dan maken we een afspraak. We kunnen bij u thuis komen of we spreken af op het zorgplein (tegenover het gemeentehuis).

We brengen samen met u en uw naasten de vragen in kaart en maken samen  een plan van aanpak. We evalueren en monitoren. Indien nodig ondersteunen we bij het uitvoeren van het plan.

 

Begeleidt MEE bij een gesprek met instanties?

Ja. U kunt MEE inschakelen bij de voorbereiding van een ‘keukentafelgesprek’. Ook kunnen we meegaan met een gesprek met de gemeente of bijvoorbeeld het UWV. We geven u onafhankelijk advies en ondersteuning. Samen met u bekijken we welke mogelijkheden er zijn binnen wet- en regelgeving  en wat past bij uw vraag en situatie.

 

Helpt MEE bij het opstellen van een plan?

Ja, u kunt altijd de  onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen bij het opstellen van een plan.

We doen dit bij voorkeur samen met uw naasten. Uw vragen en de acties worden in een plan van aanpak genoteerd. Wij evalueren en monitoren het plan en zonodig ondersteunen we bij de afgesproken acties.

 

Ga naar de website van MEE

Ga naar clientervaringen

Over

Zorgzaam Soest is een initiatief van de gemeente Soest en organisaties in Soest en Soesterberg.  Zorgzaam Soest gaat over zorg, welzijn en samenleven. Lees meer

Vraag of idee?

Ons kernteam werkt dagelijks aan Zorgzaam Soest en staat klaar voor uw vragen of suggesties voor verbetering. Laat het ons weten via het contactformulier

Community

Dé online community voor professionals en vrijwilligers verbonden aan organisaties die zich inzetten voor zorg, welzijn en samenleven in Soest, Soesterberg. Meld je nu aan.

 

 

Cookie settings