Sociaal Juridisch Informatiepunt

Welke doelgroep ondersteunt het Sociaal Juridisch Informatiepunt?

Alle inwoners die in problemen komen door de complexiteit van regelgeving in onze samenleving kunnen terecht bij het Sociaal Juridisch Informatiepunt.

Hoe kunt u het sociaal juridisch informatiepunt bereiken?

Tijdens open spreekuren op dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur kunt u bellen: 035 609 92 79 of inlopen: Smitsweg 311, Soest.

 

Wat gebeurt er als u contact opneemt?

U geeft aan wat uw vraag of probleem is. Er worden zo nodig aanvullende vragen gesteld om een compleet beeld krijgen een mogelijke oplossing van de problematiek vast te stellen. Met u worden de (on)mogelijkheden van een oplossing besproken. Zo nodig wordt actie ondernomen: (digitaal) aanvragen verzorgen, brieven opstellen, bemiddeling, enz.

 

Begeleidt het Sociaal Juridisch Informatiepunt bij een gesprek met instanties?

Nee, wij adviseren u eventueel wel hoe te handelen of geven aan welke hulp van derden mogelijk is.
 

Helpt het sociaal juridisch informatiepunt bij het opstellen van een plan?

Nee. Wij adviseren u welke hulp van derden mogelijk is.

Over

Zorgzaam Soest is een initiatief van de gemeente Soest en organisaties in Soest en Soesterberg.  Zorgzaam Soest gaat over zorg, welzijn en samenleven. Lees meer

Vraag of idee?

Ons kernteam werkt dagelijks aan Zorgzaam Soest en staat klaar voor uw vragen of suggesties voor verbetering. Laat het ons weten via het contactformulier

Community

Dé online community voor professionals en vrijwilligers verbonden aan organisaties die zich inzetten voor zorg, welzijn en samenleven in Soest, Soesterberg. Meld je nu aan.

 

 

Cookie settings